Ettevõtetele

 

Inimesele.ee pakub järgnevaid teenuseid:

 

PERSONALI ARENGUAUDIT – aitab luua ja värskendada ettevõtetes meeskonnavaimu toetades nii juhte kui töötajaid.

MEESKONNAKOOLITUSED – teemad vastavalt meeskonna vajadusele, soovidele ning arenguauditi tulemusele.

ISIKSUSE ARENGUT TOETAVAD PRAKTIKAD – isiksuse tööalast ja individuaalset arengut edendavad koolituspäevad.

INDIVIDUAALNE NÕUSTAMINE – kes ei soovi osaleda grupikoolituse või töörühmades, saab valida individuaalse nõustamise.

PERSONALI VALIK JA VÄRBAMINE – ametikoha kirjeldamine, töökuulutuse koostamine ja levitamine, kandidaatide intervjueerimine ja esmase valiku tegemine.

ETTEVÕTTE PERSONALITÖÖ DOKUMENTIDE KOOSTAMINE JA HALDAMINE – töösisekorrareeglite, ametijuhendite, töölepingute jms loomine vastavalt ettevõtte vajadustele.

ETTEVÕTTE KLIENDITEENINDUSSTANDARDITE LOOMINE – klienditeeninduse standardite loomine vastavalt ettevõtte tegevusalale ja eripärale.

KLIENDITEENINDUSALASTE KOOLITUSTE LÄBIVIIMINE – klientide teenindamise kõrge tase ja kvaliteet on ettevõtte edu aluseks ja sellese tuleks panustada läbi töötajaskonna arendamise.

RAAMATUPIDAMINE – raamatupidamisteenused väikeettevõttele.

Inimesele